عملیات نصب پروژه شهید رجایی

شرکت محترم ...............

با سلام ،بدینوسیله به اطلاع می رساند شرکت نیرو توان انتقال و فوق توزیع برق استان سمنان در نظر دارد . درپروژه شهید

رجایی در بخش عملیات نصب سینی و لدر ،نصب فیدر 20کیلو ولت ،کابل کشی ووایرینگ (نصب تست و راه اندازی )بانک خازنی

 را به پیمانکار واگذار می نماید .لذا خواهشمند است نسبت به دریافت اطلاعات از وب سایت آذرخش انرژی مهام شرق تکمیل و

ارسال  پیشنهاد قیمت در پاکت سر بسته (درروی پاکت درج شود که مربوط به مناقصه شهید رجایی است )

حداکثر تا مورخ 1400.10.29 به امور پیمانکاران فرعی (آقای آتشی )  اقدام لازم بفرمایید .

 

مناقصه پست شهید رجایی