عملیات نصب تجهیزات پست 230کیلو ولت نیرو گاهی زرند کرمان

شرکت محترم ..........

با سلام و احترام ،بدینوسیله به اطلاع می رساند شرکت نیرو توان انتقال فوق توزیع استان سمنان درنظر دارد عملیات نصب تجهیزات پست 230کیلو ولت نیرو گاهی زرند کرمان

   را به پیمانکار واگذار نماید، لذا خواهشمنداست نسبت به دریافت اطلاعات از وب سایت شرکت مهندسی  آذرخش انرژی مهام شرق به نشانی  aemsco.ir  و تکمیل و

ارسال پیشنهاد قیمت به  همراه فرم تکمیل شده شناسنامه پیمانکار در پاکات سربسته مهر شده (در روی پاکت درج شود که مربوط به مناقصه احداث پست 230

کیلوولت زرند کرمان )حد اکثر تا مورخ 1400.10.06 به امور پیمانکاران فرعی ،آقای آتشی اقدام لازم بفرمایید .مناقصه پست زرند