پروژه جیرفت 3

شرکت محترم ...............

با سلام ،بدینوسیله به اطلاع می رساند شرکت نیرو توان انتقال و فوق توزیع برق استان سمنان درنظر دارد .درپروژه جیرفت 3 در بخش عملیات

    انجام کابل کشی ووایرینگ پست 132 کیلو ولت جیرفت  را به پیمانکار واگذار می نماید .لذا خواهشمند است نسبت به دریافت اطلاعات

از وب سایت آذرخش انرژی مهام شرق به نشانی aemsco.ir  تکمیل و ارسال  پیشنهاد قیمت در پاکت سربسته (درروی پاکت درج شود که مربوط به

مناقصه جیرفت3است )حداکثر تا مورخ1401.07.02به امور پیمانکاران فرعی (آقای آتشی) اقدام لازم بفرمایید .


مناقصه جیرفت 3

مناقصه جیرفت 3 - فایل 2