مناقصه تصویه خانه شهرک صنعتی شاهرود

شرکت محترم ...............

با سلام ،بدینوسیله به اطلاع می رساند شرکت نیرو توان انتقال و فوق توزیع برق استان سمنان در نظر دارد . درپروژه تصفیه خانه صنعتی شاهرود،در بخش خرید و اجرای بخش ساختمانی تصفیه خانه شهرک صنعتی شاهرود (ابنیه ،تاسیسات ، برقی ،  تاسیسات مکانیکی)را به پیمانکار واگذار می نماید .لذا خواهشمند است نسبت به دریافت اطلاعات از وب سایت آذرخش انرژی مهام شرق به نشانی aemsco.ir تکمیل و ارسال  پیشنهاد قیمت در پاکت سر بسته (درروی پاکت درج شود که مربوط به مناقصه تصفیه خانه شاهرود است )حداکثر تا مورخ 1401.06.09 به امور پیمانکاران فرعی (آقای آتشی)   اقدام لازم بفرمایید .

 

تصفیه خانه شاهرود